Pågående bygge av Doris Brodersen II
 


start

# Fullriggare

Bordläggningen klar

Ett svep över däcket

Master och rår på plats. Nu återstår det riggning och segel

Klar. Byggd under 2016 - 2017

Här i sitt rätta element