Välkomna hit

#Modellskeppsverkstad

Från entren

#Modellrenoveringsverkstad

Från en annan vinkel

#Modellskeppsverkstad

I förgrunden ett skepp under renovering

#Modellskeppsverkstad

Arbetsbord

#Modellskeppsverkstad

Arbetsplatsen

#Modellverstad

" Maskinrummet "

#Modellverkstad

" Maskinrummets " andra sida.